Steg sex: "Rynka bort" inprovningar och en ny ärm.

I det här steget ska vi göra två saker. För det första ska vi lära oss att erätta en inprovning med ett rynkat parti och för det andra ska vi lära oss att göra vår första modifiering av ärmgrundmönstret från del fem.

Gör en kopia av ditt grundmönster.
Mät från din midja till precis under bysten. Skriv upp måttet. Mät längs inprovningens kanter och längs sidan på ditt mönster, från nederkanten och uppåt (dom blåa linjerna på den mittersta bilden nedan). Rita ut delningslinjen på mönstret. Delningslinjen bör möta livets mittlinje vinkelrätt.
Klipp isär mönstret längs delningslinjen. Dra en rundad linje över inprovningens öppning på den övre livdelen, detta blir mönsterdelens nya nederkant.

Nu ska du bestämma dig för hur brett du vill att det rynkade partiet ska vara på det färdiga plagget. I teorin skulle det fungera att rynka det tyg som tidigare försvann i inprovningen tills det inte tog upp någon plats alls, men i verkligheten kommer rynkat tyg såklart alltid att ta upp i alla fall lite plats. Ju kraftigare tyg du har och ju bredare din inprovning var från början, desto bredare måste du låta det rynkade partiet vara när det hela är klart. Samtidigt vill man ha vidden där den ska vara och inte förskjuta den allt för långt från bröstets högsta prunkt, så man bör inte låta det rynkade partiet ta hur mycket plats som helst. För exemplets skull förslår jag att man räknar med att det rynkade partiet ska ta upp fyra cm när plagget är klart.
Hälften av fyra är två, så därför markerar vi två cm åt varje håll från den gamla inprovningens kanter på livets övre del och drar en linje mellan markeringarna, tvärs över den gamla inprovningen. Linjen kommer alltså att bli mer än fyra cm och ska så småningom rynkas till den önskade bredden.
På livets nedre del markerar vi också två cm åt varje håll från den gamla inprovningen. Linjens totala längd blir fyra cm när mönsterdelarna läggs kant i kant och det är mot den här linjen det rynkade partiet ska passa in när plagget sys.Om du vill kan du sammanfoga mönsterdelarna till livets nedre del precis som du gjorde med midjebandet i steg fem och därmed eliminera inprovningssömmen. Du kan också lägga till kjolen direkt på mönsterdelarna som du gjorde i del två och tre.

Gör en motsvarande horisontell linje på livmönstrets bakstycke. Behandla dom nedre delarna av bakstycket på samma sätt som du valt att göra med framstyckets nedre delar. Antingen sammanfogar du dom som med midjebandet i steg fem eller så lägger du till kjolen som i steg två.

I livmönstret ovan använde vi oss av vidd, som redan fanns på plats i mönstret i form av en inprovning. Men man kan faktiskt lägga till extra vidd i ett mönster just med syftet att rynka bort den igen. Nu ska vi lägga till extra vidd i nederkanten på ärmmönstret för att kunna rynka det mot en linning. Det blir alltså en sorts puffärm där "puffet" bara finns i nederkanten, medan ärmkullen förblir slät.


Gör lodräta markeringar på ditt ärmmönster med några centimeters mellanrum.
Klipp upp ditt mönster i markeringarna. Om du är säker med saxen kan du lämna någon millimeter oklippt i överkanten så att remsorna fortfarande hänger ihop.
Lägg ut det hela på en ny bit mönsterpapper och sprid ut ärmmönstrets nederkant. Använd tyngder eller nålar för att hålla det hela på plats. När du är nöjd ritar du nya mönsterkonturer med hjälp av ditt utspridda mönster. Lägg till lite på längden i nederkanten. Gör tillägget i mitten och jämna ut linjen till en mjuk kurva ut mot mönstrets hörn. Du behöver inte lägga till mycket.
Hela ärmens nederkant rynkas mot linningen.
Du behöver egentligen inget mönster till linningen, men du kan såklart göra ett om du tycker det underlättar. Linningen klipps som en rektangel. Längden bestäms av omkretsen på din ärm och bredden motsvarar önskad bredd på den färdiga linningen x2. Dessutom tillkommer såklart sömsmåner runt om när du klipper ut det ur tyget. Gör du inget eget mönster till linningen så skriv upp linningens mått på ditt ärmmönster så att du alltid har måtten till hands när du använder mönstret.